Zapytanie ofertowe - Usługa mentoringu w ramach projektu Rozwiń skrzydła w biznesie


Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi mentoringu w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”.

Parametry usługi:

 

1.       Mentoring – usługa dla przedsiębiorstw (do 24 miesięcy od rejestracji firmy) uczestniczących w projekcie „Rozwiń skrzydła w biznesie” współfinansowanym z WRPO 2014 -2020

2.       Całkowita liczba godzin mentoringu obejmująca zamówienie – 480 h (12 h na 1 Uczestnika projektu)

3.       Czas realizacji:

- I grupa (obejmuje 20 przedsiębiorców) w okresie od 1.04.2019 r.  – 31.03.2020 r.;

w wymiarze czasowym 1 h/miesiąc na 1 przedsiębiorcę co łącznie daje 240 h/rok

- II grupa (obejmuje 20 przedsiębiorców) w okresie od 1.04.2020 r.  – 31.03.2021 r.;

 w wymiarze czasowym 1 h/miesiąc na 1 przedsiębiorcę co łącznie daje 240 h/rok

 

Termin zakończenia realizacji usługi: 31.03.2021 rok.

Termin składania ofert upływa 13.02.2019 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączonych poniżej plikach.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.3. Wspracie Przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - dofinansowanie projektu, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw) pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie” (nr wniosku RPWP.01.03.01-30-0004/17).”