Poszukujemy pracownika!


Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. poszukuje kandydatów
na wolne stanowisko 
specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie wyższe  w zakresie nauk społecznych,

b)     wiedza z zakresu działań marketingowych oraz świadczenia konkurencyjnych usług,

c)      znajomość narzędzi marketingowych, w tym szczególnie e-marketingu,

d)     znajomość technik sprzedaży,

e)      umiejętność pracy z komputerem w programach Word, Exel, Power Point, Outlook,

f)        umiejętność aktualizacji profili na portalach społecznościowych i  stron internetowych LCB,

g)     umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne,

h)      zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność 
i kreatywność.

Dodatkowym atutem będzie wykształcenie i doświadczenie w zakresie marketingu i sprzedaży oraz znajomość języka angielskiego.

Zadania wykonywane na stanowisku:

1.       Sprzedaż usług LCB, w tym szkoleniowych,

2.       Świadczenie usług dla Klientów w zakresie marketingu i „Twoja firma w Internecie”,

3.       Pozyskiwanie nowych Klientów z rynku,

4.       Przygotowywanie ofert dla Klientów pod zbadane u nich potrzeby i oczekiwania, co do świadczonych usług przez LCB,

5.       Prowadzenie rozmów handlowo-negocjacyjnych z Klientami,

6.       Utrzymywanie i budowanie kontaktów z Klientami tzw. prowadzenie opieki posprzedażowej,

7.       Badanie zadowolenia Klientów

8.       Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych Klientów,

9.       Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych,

10.   Przygotowywanie wydawnictw (m.in. foldery, ulotki itp.),

11.   Prowadzenie newslettera,

12.   Koordynacja działań klastrów.

Wymagane dokumenty:

a.      wypełniony kwestionariusz osobowy,

b.      list motywacyjny,

c.      życiorys /CV/,

d.      kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

e.      oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

f.        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w spółce miejskiej, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę w firmie o wysokiej kulturze organizacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres siedziby LCB Sp. z o.o. do dnia 14 grudnia 2018 r. Dodatkowych informacji udziela Prezes  Alicja Szczepińska, tel.: 65 32 22 00, aszczepinska@lcb.leszno.pl.