Akademia Menadżera Innowacji - program doradczo-szkoleniowy


Akademia Menadżera Innowacji to autorski program organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. Program skierowany jest dla kadry zarządzającej firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

Oferta programu podzielona będzie na:

  • etap szkoleniowy realizowany w formule cyklicznych zjazdów, w ramach których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów tematycznych.
  • etap doradztwa w wymiarze 170 godzin będzie wdrażany bezpośrednio w firmie podczas całego programu AMI.

Jest to pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości:

  • 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych.

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

 

Zgłoszenia do I edycji przyjmowane są do 31 stycznia 2019

 

Szczegóły: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji